برای اولین پست، دوست داشتم یه شعر از خیام بذارم...


برخیز و مخور غم جهان گذران ... بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی ... نوبت بتو خود نیامدی از دگران


در ضمن برای کسانی که مثل خودم کمتر شعر میخوانند ولی دوست دارند با شاعران ایرانی بیشتر آشنا شوند، وبسایت رنجور را پیشنهاد میکنم. در این وبسایت دسترسی به لیست بزرگی از شاعران ایرانی و اشعارشان پیدا خواهید کرد. لطفا به این وبسایت بروید...